Общи условия

Фирмата, която управлява сайта  www.e4x4.bg , e  EURO PRO INVEST EOOD вписана в търговския регистър с БУЛСТАТ: BG203727448

Използването на този сайт означава приемане на условията, описани тук.Препоръчваме внимателното им прочитане , тъй като EURO PRO INVEST EOOD си запазва правото да променя тези разпоредби без допълнително известие.

1.Достъп до информацията в сайта

EURO PRO INVEST EOOD гарантира на потребителя, ограничен достъп в сайта www.e4x4.bg и не дава право да сваляте или променяте изцяло или частично сайта, за да възпроизвеждате  информация, копирате, продавате / препродавате или експлоатирате обекта по всякакъв друг начин, с търговски цели или срещу интересите на компанията EURO PRO INVEST EOOD без предварителното писмено съгласие.

Вие разполагате с ограничено, неизключително и неотменимо право за създаване на уеб връзка (линк) към главната страница на сайта www.e4x4.bg или до друга страница, но така че да не доведе до каквито и да е недостатъци за EURO PRO INVEST EOOD или някой от нашите партньори, само след получаване писменото ни съгласие.

2.Вашият профил

Ако имате достъп до сайта   www.e4x4.bg , Вие сте отговорни за актуализирането и поддържането на поверителността на Вашата защита на личните данни и парола. Вие сте пряко отговорни за ограничаване на достъпа до компютъра, който използвате за достъп до профила си в   www.e4x4.bg.

3.Измами 

Всеки опит за достъп до лична информация на друг потребител или промяна на съдържанието на сайта www.e4x4.bg  , или повлияването  върху сървъра, който е отговорен за сайта  www.e4x4.bg , ще се счита за опит за измама спрямо сайта www.e4x4.bg  и ще предизвика наказателно разследване срещу опита  Ви.

4.Електронна комуникация

Когато посещавате www.e4x4.bg , или ни изпращате имейли , комуникирате с нас по електронен път. Съгласните сте, че всички тези пътища за комуникация: имейл,  бележки,  бюлетини, новини, или всяка друга информация, която ние предлагаме по  електронен път, отговарят на всички изисквания на националното и европейското законодателство .Вашето одобрение да общувате с нас по този път, или самостоятелно, или да получавате такава информация  по електронен път, е еквивалентно на саморъчен подпис,   тъй като тази информация ще бъде отпечатана на материален носител, в писмена форма.  Вие и  EURO PRO INVEST EOOD,  заедно се  съгласявате да се спазвате стриктното изпращане по електронен път, като използвате този документ, наречен Общи условия. 

5.Cookies

Сайтът www.e4x4.bg   използва  Cookies- данните, които се съхраняват на твърдия диск, съдържащ информация на потребителя за това. Използването на този механизъм тип  Cookies е предимство в полза на посетителите, той дава възможност за сърфиране в  опциите  на www.e4x4.bg .

Неприемането на Cookies не означава, че на потребителят ще бъде отказан достъп до навигацията на сайта, за да проче съдържанието му. С помощта на  Cookies, собствениците на сайтове могат да следят интереса на потребителя към определени части от сайта или апликации, което им  позволява в последствие да подобрят сърфирането Ви, въвеждайки  подходящо съдържание за потребителя, и т.н.  Някои от нашите партньори  използват Cookies в сайта  www.e4x4.bg например за реклама. Въпреки това ние нямаме достъп и не можем да контролираме тези   Cookies.

6.Авторски права 

Съдържанието на сайта  www.e4x4.bg  – снимки, текстове, графики, символи, графични  уеб  елементи, имейлове,  програми и други данни – е собственост на EURO PRO INVEST EOOD и на нейните доставчици, и е  защитена от закона за защита на авторските права (Закон №. 8/1996) и законите за интелектуална и индустриална собственост. Използването без писменно позволение от  EURO PRO INVEST EOOD  на каквото и да е от по- горе посочените, е наказуемо със закон.

7.Потребителски коментари и други съобщения

Потребителите, които имат достъп до  сайта www.e4x4.bg  може да правят коментари срещу него или  предлаганите продукти, които могат да бъдат публикувани в сайта, след предварително одобрение.EURO PRO INVEST EOOD  си запазва правото, но не и задължението, да не публикува коментари по сайта, съдържащи незаконни, неприлични, заплашителни, клеветнически думи ,  които да нарушат неприкосновеността на потребителя или други.

SC BEST RIDE SRL  не носи отговорност и няма да се наказва за всяка вреда, причинена от такива коментари или съобщения. В случай на изпращането на информации, различни от тези свързани с процеса на покупка/продажба на продукти, се приема, че  потребителят предоставя на фирмата  EURO PRO INVEST EOOD  и  съдружници/сътрудници  това неизключително , неограничено, безплатно, и безвъзвратно право да използва, произвежда, променя, пукликува, превежда както и   правото да разпространява по всякакъв начин.  

Потребителят гарантира, че  има всички права върху съдържанието, което сте предоставили за публикуване на интернет страницата, с всякакви средства, така че с помощта на това съдържание, няма да причини вреди на други лица . 

EURO PRO INVEST EOOD не носи отговорност за евентуални щети, причинени от използването на съдържанието на тези коментари от потребители на сайта.

8.За продукти и услуги

EURO PRO INVEST EOOD не предлага никаква гаранция, изрична или по подразбиране, по отношение включително, но не само, за действието на настоящия сайт, информация, описания , актуализирането и осъвременяването с определена цел. Потребителите  са съгласяват, че използването на този сайт и закупуване на  продукти или услуги, е на собствен риск.Публикуваните снимки в сайта са с примерна цел, доставените продукти могат да се различават от снимката( цвят, аксесоар, аспект и други).  

Съдържанието на   www.e4x4.bg (текстове, описания на продукти, технически характеристики, снимки, символи) се извършва в тясно сътрудничество с представител на съответния производител в Румъния. Ето защо  EURO PRO INVEST EOOD   не поема отговорност за описанието на продуктите и спецификациите, посочени в сайта, които са идентични с тези, предоставени ни от представител на всяка марка. EURO PRO INVEST EOOD   и нейните  партньори си запазват правото да променят спецификацията на продукта без предизвестие.

Продуктите и услугите се предлагат „така както са“ и в зависимост от наличността. Ето защо EURO PRO INVEST EOOD си запазва правото да не изпълни дадена поръчка, в случай , че даден продукт не е вече с текущата оферта на вносителя и не е наличен на склад. 

9.За цените

Цените вкллючват ДДС(20%) и не включват разходите по доставката, освен ако изрично не се посочва друго в сайта. Покупната цена, отпечатана върху фактурата ще бъде такава, каквата е установена при потвърждаването на поръчката с наш консултатн. 

Въпреки нашите усилия, е възможно малка част от продуктите на сайта  да имат  грешна цена, погрешно определена  от нашата компютърна система. При тези обстоятелства, винаги питайте за крайната цена  в обсъжданията с нашите търговски консултанти.

Ако реалната цена на продукта е по-висока от цената, показана в  сайта, нашите консултанти имат правото, да задоволят искането Ви, съответният продукт да се достави на цената посочена в сайта,  до степента , в която можем да направим това, също както Вие сте в правото си да откажете поръчката.

Ако реалната цена е по-ниска от цената, публикувана в сайта и сте заплатили предварително чрез различни методи (ОП, кредитни карти и т.н.), разликата ще бъде върната, по взаимно договарян,  но не по-късно от 30 дни от получаването на продукта.

10.Линкове към други сайтове, сървър, браузър

Фирмата EURO PRO INVEST EOOD  няма да бъде отговорна за грешките, възникнали в сайта, независимо от причините за тяхната поява, те включват промени в настройките на сайта, или актуализации. EURO PRO INVEST EOOD не може да бъде подведен под отговорност за грешките, възникнали в резултат на използването на определени браузъри, за да посетите сайта   www.e4x4.bg.

EURO PRO INVEST EOOD не носи отговорност за съдържанието, качеството или характера на обектите, които са достъпни чрез линкове в сайта  www.e4x4.bg. За тези обекти, носят отговорност съответните собственици на уебсайта.

11.Условия за ползване Newsletter

Записването и отписването от newsletter в сайта  www.e4x4.bg.е безплатно и доброволно, и предполага приемане на следните условия за ползване. Изпратените съобщения не  са спам и можете да се отпишете по всяко време, като следвате инструкциите в най- долната част  на всеки имейл. Изпратените съобщения спазват закона на електронната търговия ,както това е предвидено в румънското и международно законодателство.

Използването на newsletter  е в същите условия за ограничаване на отговорността по отношение на съдържанието, регистрирането и използването на уебсайта, от гледна точка на този документ (виж членове 4-10) и декларацията за поверителност, описани подробно в съответния раздел на сайта, наречен Политика на Конфиденциалност.

EURO PRO INVEST EOOD притежава всички права върху съдържанието newsletter , изпратено до абонати в същите условия, както и за информацията, публикувана в сайта (виж членове 1 и 3), в съответствие с разпоредбите на този закон.

Абонатите  за newsletter EURO PRO INVEST EOOD (  www.e4x4.bg.) могат да изпратят отново  тези търговски съобщения до други, на тяхна отговорност, както и в условията, в които  не са се променили нито структурата, нито  съдържанието на тези съобщения. 

Тези от Вас , които са получили от абонатите на newsletter  www.e4x4.bg. търговски съобщения се счита, че са били информирани предварително от абонатите за разпоредбите на този документ. В този контекст, EURO PRO INVEST EOOD не носи отговорност по никакъв начин за действията на своите абонати.

EURO PRO INVEST EOOD  си запазва правото да ограничи всеки достъп на абонати на  newsletter,след предизвестие – или – без предизвестие за намерението си, ако  EURO PRO INVEST EOOD  има причини да вярва, че абонатът не се съобразява с този документ.

12.Заключителни разпоредби

Всеки друг проблем, причинен от продуктите и услугите, предоставени от EURO PRO INVEST EOOD,  или от представените информации в сайта, и който не е разрешен, чрез нито един документ,  се урежда по взаимно съгласие, в рамките на 30 работни дни, от датата на писменото известие за проблеми от страна на потребителя.

Вслучай че неразрещите проблема по взаимно съгласие,  се достига  до съд или други компетентни органи за разрещаване на проблема, договорен от двете страни.  Съгласявайки се с тези Общи условия на сайта  www.e4x4.bg, клиентът поема всички рискове.

13 Условия за връщане на продукт

Закупените продукти от сайта е4х4.bg, могат да се върнат имайки впредвид условията и законите в България, в срок от 14 дни, за целта ви е нужно потвърждаване на онлайн поръчката от емайла contact@е4х4.bg.

Плащането на транспорта при връщане на продукта се поема от клиента, а връщането на парите ви се извърши в срок от 14 дни.

Върнатите продукти трябва да са с оригиналните си опаковки, да нямат следи от употреба, с всички аксесоари и етикети, както и придружени от всички документи с който сте ги получили, в противен случай продукта няма да бъде приет.